BetaDovana.lt Pirkimo Taisyklės

  1. 1. Pagrindinės pirkimo taisyklėse vartojamos sąvokos:

 

1.1.            Paslaugos pardavėjas (toliau Partneris) – sutartį su Tarpininku pasirašęs ir pagal sutartyje numatytas sąlygas paslaugas parduodantis ir teikiantis fizinis arba juridinis asmuo;

1.2.            Tarpininkas – UAB „Adora dovana“, perkanti paslaugas ir parduodanti jas dovanų kuponų, čekių arba rinkinių pavidalu internetinėje erdvėje arba numatytose fizinėse prekybos vietose (žr. 2.3. punktą);

1.3.            Pirkėjas (toliau Klientas) – fizinis arba juridinis asmuo, perkantis dovanų kuponą, čekį arba rinkinį iš Tarpininko www.betadovana.lt internetinėje parduotuvėje, bendrovės buveinėje arba kitose fizinėse prekybos vietose ir turintis teisę juo disponuoti (panaudoti, dovanoti, keisti, pratęsti galiojimo laiką arba susigrąžinti už jį pinigus);

1.4.            Dovanų kuponas – dokumentas, kuris įrodo, kad buvo atliktas sandoris tarp Tarpininko ir Kliento, ir kuris įgalioja Partnerį suteikti Klientui dovanų kupone nurodytą paslaugą pagal visas prie paslaugos nurodytas aplinkybes ir sąlygas;

1.5.            Dovanų čekis – dokumentas, kuris įrodo, kad buvo atliktas sandoris tarp Tarpininko ir Kliento, kuris nustato dovanų čekio vertę ir įgalioja Partnerį suteikti Klientui paslaugą už numatytą sumą ir kitas su dovanų čekiu susijusias sąlygas;

1.6.            Rinkinys – teminis paslaugų paketas, sudarytas iš atrinktų Partnerių pasiūlymų, suteikiantis Klientui teisę pasirinkti bet kurią iš rinkinyje pateiktų pramogų ir įgaliojantis Partnerį suteikti Klientui paslaugą pagal visas prie paslaugos nurodytas sąlygas;

1.7.            Dovanų kuponas, rinkinys ir čekis toliau bus vadinami Preke;

1.8.            Pirkimo sutartis – dokumentas, reglamentuojantis trišalius Partnerio, Tarpininko ir Kliento santykius, Prekės apmokėjimo, pristatymo, panaudojimo, keitimo ir pinigų grąžinimo sąlygas, taip pat apibrėžianti Partnerio, Tarpininko ir Kliento teises ir įsipareigojimus.

1.9.            UAB „Adora dovana“ paslaugos teikiamos pagal šiose pirkimo taisyklėse nurodytas sąlygas. Klientas, norėdamas įsigyti bendrovės teikiamas paslaugas, sutinka su visomis žemiau išvardintomis sąlygomis.

 

  1. 2. Pagrindinės Prekės įsigijimo taisyklės:

 

2.1.            Bendra informacija apie Prekes:

2.1.1.      Visų Tarpininko parduodamų paslaugų galiojimo trukmė (jeigu kitaip nenurodo Partneris) – 12 mėnesių;

2.1.2.      Paslauga galioja 12 mėnesių nuo Prekės apmokėjimo dienos;

2.1.3.      Prekės galiojimo laiką galima patikrinti Tarpininko internetinėje parduotuvėje www.betadovana.lt arba susisiekus su bendrovėje dirbančiais konsultantais (tel. 8 670 10005 arba el. paštu [email protected]);

2.1.4.      Klientas turi teisę sužinoti visą su Preke susijusią informaciją: galiojimo laiką, paslaugos teikėją, paslaugos teikimo vietą, kontaktus rezervacijai, paslaugos kainą ir visas prie jos nurodytas paslaugos teikimo sąlygas;

2.1.5.      Tarpininkas turi teisę nesuteikti paslaugos teikėjo kontaktų rezervacijai, jeigu Klientas neturi įsigijęs Prekės;

2.1.6.      Vienas kuponas, rinkinys arba dovanų čekis galioja vieną kartą ir tik tai paslaugai, kuriai yra skirtas;

2.1.7.      Pasinaudoti paslauga gali asmuo, pateikęs galiojančią Prekę.

2.2.            Prekės internetinėje parduotuvėje www.betadovana.lt įsigijimo tvarka:

2.2.1.      Klientas internetinėje parduotuvėje gali įsigyti neribotą Prekių skaičių;

2.2.2.      Klientas gali pirkti kaip fizinis arba juridinis asmuo;

2.2.3.      Prieš apmokėjimą Klientas turi teisę gauti nuolaidą pirkinių krepšeliui. Nuolaidos kodas suteikiamas šiais atvejais:

2.2.3.1.            Nuolaidos kodas suteikiamas švenčių ir specialių akcijų metu, kurių sąlygas ir trukmę nustato Tarpininkas arba Partneris;

2.2.3.2.            Nuolaidos kodas gali būti suteiktas nuolatiniams klientams, šiems pateikus informaciją apie anksčiau atliktus pirkimus (tai gali būti panaudoti kuponai, užsakymo numeriai ir pan.). Tarpininkas pasilieka teisę nuspręsti, ar pagal pateiktą informaciją Klientą galima laikyti nuolatiniu;

2.2.3.3.            Nuolaidos kodas suteikiamas kuponą keičiantiems pirkėjams (žr. 4 skyrius);

2.2.3.4.            Nuolaidos kodas galioja vieną kartą vienam pirkinių krepšeliui;

2.2.3.5.            Vieno pirkimo metu galima pritaikyti tik vieną nuolaidos kodą;

2.2.3.6.            Jeigu pirkinių krepšelio suma didesnė, nei nuolaidos kodo suteikta, Klientas privalo padengti susidariusį skirtumą;

2.2.3.7.            Nei Tarpininkas, nei Partneris skirtumo nekompensuoja;

2.2.3.8.            Nuolaidos kodai gali būti skelbiami viešai internetinėje parduotuvėje www.betadovana.lt, naujienlaiškiuose ir socialiniuose Facebook, Instagram, Twitter ir/arba Google+ tinklapiuose;

2.2.3.9.            Klientas neturi teisės reikalauti nuolaidos kodo, jeigu neatitinka aukščiau išvardintų sąlygų arba yra pasibaigęs šventinės arba specialios akcijos galiojimo laikas;

2.2.3.10.        Nuolaidos kodas galioja tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.

2.2.4.      Klientas privalo užpildyti visus informacijos laukelius ir pateikti teisingą informaciją apie save. Tarpininkas įsipareigoja saugoti Kliento informaciją ir nenaudoti jos jokiais kitais tikslais;

2.2.5      Tarpininkas neatsako, jei kliento pateikta informacija buvo klaidinga (elektroninis paštas, telefonas, gavėjo adresas) ir todėl vėlavo ar nebuvo pristatyta prekė;

2.2.6.      Klientas už Prekę gali susimokėti tokiais būdais: a) per el. bankininkystę, b) pavedimu, c) PAYPAL sistema, d) Sving sistema, e) kurjeriui pristačius dovaną, f) grynaisiais pinigais Tarpininko būstinėje arba fizinėse Prekių pardavimo vietose;

2.2.6.1.            Apmokėjimui per el. bankininkystę Klientas gali rinktis iš Tarpininko pasiūlytų bankų: AB „Swedbank“, AB DNB bankas, bankas „Nordea“, AB „Citadele“ bankas, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, AB Šiaulių bankas, AB SEB bankas;

2.2.6.2.            Klientas įsipareigoja pateikti teisingą informaciją, reikalingą apmokėjimui. Tarpininkas įsipareigoja pateiktų duomenų neviešinti ir nenaudoti jokiais kitais tikslais, kaip Kliento identifikavimui, čekio ar dovanų kupono tikrumo patikrinimui ir paslaugos suteikimo ar prekių įsigijimo fakto patvirtinimui;

2.2.6.3.            Juridiniai asmenys, perkantys kuponus, turi teisę reikalauti pasirašyto priėmimo-perdavimo akto;

2.2.6.4.            Priėmimo-perdavimo aktą išrašo Tarpininkas;

2.2.6.5.            Juridinis asmuo įsipareigoja pateikti teisingus rekvizitus, kurie reikalingi priėmimo-perdavimo akto paruošimui. Juridinis asmuo privalo pateikti šiuos duomenis: įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, buveinės adresą, atsiskaitomąją banko sąskaitą, kontaktinį telefono numerį ir/arba el. paštą bei įmonę atstovaujančio asmens vardą ir pavardę;

2.2.6.6.            Išrašius priėmimo-perdavimo aktą juridinis asmuo už Prekę gali atsiskaityti pavedimu arba grynaisiais pinigais;

2.2.6.7.            Norėdamas Prekę įsigyti Tarpininko būstinėje Klientas privalo atsiskaityti grynaisiais pinigais;

2.2.6.8.            Klientui atsisakius mokėti grynaisiais pinigais Tarpininkas turi teisę Prekės neparduoti;

2.2.6.9.            Atsiskaitymo grynaisiais pinigais metu Tarpininkas išrašo pinigų priėmimo kvitą, kurį abi šalys (Tarpininkas ir Klientas) privalo patvirtinti parašu;

2.2.6.10.        Pinigų priėmimo kvito pateikiamos dvi kopijos, kurių vieną pasilieka Tarpininkas, o kita įteikiama Klientui kartu su įsigyta Preke.

2.2.7.      Klientas Prekę gali gauti tokiais būdais: a) į elektroninį paštą, b) pristačius kurjeriui kitą darbo dieną užsakius iki 12 val., c) iš konsultanto Tarpininko būstinėje arba kitose fizinėse prekybos vietose.

2.2.7.1.            Į elektroninį paštą Klientas gali užsisakyti tik kuponus, parduodamus internetinėje svetainėje www.betadovana.lt;

2.2.7.2.            Pasirinkus kupono pristatymą į elektroninį paštą Klientas privalo nurodyti veikiantį elektroninį paštą;

2.2.7.3.            Pasirinkus Prekės pristatymą per kurjerį Klientas privalo:

2.2.7.3.1.      Nurodyti teisingą pristatymo adresą;

2.2.7.3.2.      Nurodyti veikiantį telefono numerį;

2.2.7.3.3.      Sutinka apmokėti pristatymo išlaidas (UAB „Venipak“ paslaugos 2,90 Eur);

2.2.7.3.4.      Klientas atsako už pateiktų duomenų tikrumą ir neturi teisės reikšti pretenzijų, jeigu prekės negavo pateikęs klaidingą informaciją;

2.2.7.3.5.      Klientas turi teisę išsirinkti nemokamą atviruką, kurį Tarpininkas įsipareigoja pristatyti kartu su Preke;

2.2.7.3.6.      Atvirukas teikiamas Tarpininko iniciatyva, todėl Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų arba reikalauti kompensacijos, jeigu atviruko negavo dėl Tarpininką pateisinančių priežasčių.

2.2.7.4.            Pasirinkus kupono atsiėmimą iš konsultanto Tarpininko būstinėje Klientas privalo:

2.2.7.4.1.      Pateikti užsakymo numerį arba kokią nors kitą informaciją, kurios pagalba konsultantas galėtų identifikuoti užsakymą;

2.2.7.4.2.      Klientas turi teisę apžiūrėti Prekę ir jeigu ji neatitinka Kliento reikalavimų – išreikšti pretenziją. Tarpininkas privalo atsižvelgti į Kliento pastabas ir pateikti jį tenkinančią Prekę;

2.2.7.4.3.      Jeigu Prekė nėra apmokėta, Klientas privalo atsiskaityti už ją grynaisiais pinigais;

2.2.7.4.4.      Jeigu Prekė nėra apmokėta, o Klientas atsisako apmokėti grynaisiais pinigais, Tarpininkas turi teisę jos neparduoti;

2.2.7.4.5.      Klientas gali paprašyti pridėti nemokamą atviruką;

2.2.7.4.6.      Tarpininkas turi teisę, bet neprivalo nesutikti pridėti atviruko, kadangi tai yra Tarpininko asmenine iniciatyva teikiama paslauga.

2.3.            Klientas Prekę gali įsigyti ir fizinėse prekybos vietose, kurias viešai skelbia Tarpininkas bendrovės internetiniame puslapyje www.betadovana.lt;

2.3.1.      Prekėms, kurios parduodamos fizinėse prekybos vietose, galioja visos pirkimo taisyklėse nurodytos sąlygos, išskyrus šias: a) visų Prekių galiojimos laikas – 12 mėnesių nuo pirkimo dienos, b) Prekę galima pasikeisti vieną kartą per 30 kalendorinių dienų, c) pinigai už įsigytą Prekę negrąžinami ir galiojimas nepratęsiamas.

2.4.            Klientas turi teisę bet kada atšaukti savo užsakymą paskambinęs tel. 8 670 10005 arba parašęs el. paštu [email protected].

 

  1. 3.         Prekės galiojimo laiko pratęsimas:

 

3.1.            Visų Prekių galiojimo laiką galima pratęsti vieną kartą dviems mėnesiams;

3.2.            Jeigu Partnerio teikiama paslauga sezoninė, Prekės galiojimo laiką galima pratęsti iki pusės metų;

3.3.            Galiojimo laiką privaloma pratęsti ne vėliau, kaip iki oficialios Prekės galiojimo laiko pabaigos;

3.4.            Prekės galiojimo laiką Klientas gali pasitikrinti Tarpininko internetiniame puslapyje www.betadovana.lt, susisiekus su konsultantu tel. 8 670 10005 arba el. paštu [email protected];

3.5.            Norint pratęsti Prekės galiojimo laiką privaloma pateikti jos unikalų numerį;

3.6.            Unikalų numerį sudaro aštuoni ženklai (raidžių ir skaičių derinys) arba aštuoniolika ženklų (D****************** forma), jeigu Prekė pirkta fizinėse prekybos vietose;

3.7.            Nepateikus Prekės unikalaus numerio galiojimo laikas nepratęsiamas;

3.8.            Pasibaigusios galioti Prekės terminas nepratęsiamas;

3.9.            Pavėlavus pratęsti Prekės galiojimo laiką Prekė nekeičiama ir pinigai už ją negrąžinami;

3.10.        Pamesta ar kitaip prarasta Prekė nekeičiamas į naują, pinigai už ją negrąžinami;

3.11.        Galiojimo laiko pratęsimo paslauga nemokama.

 

  1. 4.         Prekės keitimas:

 

4.1.            Klientas, įsigijęs Prekę turi teisę vieną kartą pasikeisti ją į kitą;

4.2.            Prekė keičiama į tokios pat vertės prekę/prekes;

4.3.            Į kitą paslaugą keičiama tik galiojanti Prekė;

4.4.            Prekė keičiama tik į Tarpininko internetinėje parduotuvėje www.betadovana.lt parduodamas paslaugas nepriklausomai nuo to, ar pradinis Prekės pavidalas buvo dovanų rinkinys, ar kuponas;

4.5.            Klientas, norintis pasikeisti Prekę į kitą, turi susisiekti su bendrovės administracija tel. 8 670 10005, el. paštu [email protected] ;

4.6.            Klientas privalo pateikti keičiamos Prekės unikalų numerį ir vizualų prekės atvaizdą;

4.7.            Tarpininkas privalo patikrinti keičiamos Prekės galiojimo laiką ir sumą;

4.8.            Jeigu keičiamos Prekės galiojimo laikas pasibaigęs, Tarpininkas turi teisę Prekės nekeisti;

4.9.            Jeigu keičiama Prekė galioja, Tarpininkas privalo nustatyti jos vertę ir pakeisti;

4.10.        Keitimo metu sugeneruojamas unikalus nuolaidos kodas, kurio vertė tokia pati, kaip keičiamos Prekės;

4.11.        Unikalus nuolaidos kodas galioja vieną kartą vienam pirkinių krepšeliui;

4.12.        Pirkinių krepšelį gali sudaryti vienas ir daugiau kuponų, todėl nuolaidos kodas galioja visiems kuponams, kurie pirkimo metu yra krepšelyje;

4.13.        Jeigu krepšelio suma mažesnė, nei nuolaidos kodas, Klientui skirtumas negrąžinamas;

4.14.        Nei Tarpininkas, nei Partneris skirtumo nekompensuoja;

4.15.        Jeigu krepšelio suma didesnė, nei nuolaidos kodas, Klientas gali apmokėti skirtumą;

4.16.        Prekės apmokėjimui ir pristatymui galioja aukščiau išvardintos sąlygos (žr. 2.2.5. punktą);

4.17.        Keitimo metu Klientas gali rinktis bet kurią kitą paslaugą iš Tarpininko paslaugų asortimento;

4.18.        Prekės keitimo paslauga nemokama.

 

  1. 5.         Pinigų už Prekę grąžinimas:

 

5.1.            Klientas turi teisę susigrąžinti pinigus už įsigytą Prekę;

5.2.            Pinigai grąžinami tik už nepanaudotas ir galiojančias Prekes;

5.3.            Pinigai negrąžinami, jeigu Prekės galiojimo laikas pasibaigęs arba Prekę yra neatpažįstamai sugadinta;

5.4.            Jeigu Klientas pageidauja susigrąžinti pinigus, jis privalo užpildyti pinigų grąžinimo formą;

5.5.            Pinigų grąžinimo formą Klientas gali gauti susisiekęs su bendrovėje dirbančiu konsultantu tel. 8 670 10005, el. paštu [email protected] arba atvykęs į bendrovės būstinę adresu Savanorių pr. 178A, Vilnius;

5.6.            Klientas privalo pateikti teisingą informaciją apie save ir įsigytą Prekę, kitaip pinigai už jį gali būti negrąžinami;

5.7.            Klientas privalo pateikti savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, kontaktinį telefono numerį, unikalų kupono numerį, priežastį, dėl kurios norima susigrąžinti pinigus ir banko sąskaitą;

5.8.            Prašymą privaloma patvirtinti parašu;

5.9.            Tarpininkas turi teisę svarstyti priežasties, dėl kurios norima grąžinti pinigus, svarumą ir sutikti arba nesutikti grąžinti pinigus;

5.10.        Jeigu Tarpininkas nusprendžia pinigų negrąžinti, jis privalo susisiekti su Klientu ir pateikti argumentus;

5.11.        Jeigu Tarpininkas nusprendžia pinigus grąžinti, jis privalo pinigus per mėnesį pervesti į nurodytą banko sąskaitą;

5.12.        Prekė, už kurią pinigai grąžinami, tampa nebegaliojančia ir jos panaudoti negalima, kaip ir negalima pratęsti jos galiojimo laiko.

 

  1. 6.         Šalių teisės ir įsipareigojimai:

 

6.1.            Partnerio teisės ir įsipareigojimai:

6.1.1.      Privalo suteikti Kliento įsigytą paslaugą su visomis prie paslaugos nurodytomis sąlygomis;

6.1.2.      Turi teisę nesuteikti Klientui paslaugos, jeigu šis neišpildo kurių nors prie paslaugos sąlygų išvardintų reikalavimų, būtinų sklandžiam paslaugos suteikimui;

6.1.3.      Turi teisę atsisakyti suteikti paslaugą, jeigu sutartis su Tarpininku yra nutraukta;

6.1.4.      Turi teisę nesuteikti paslaugos, jeigu Klientas atvyko be išankstinės registracijos;

6.1.5.      Neturi teisės reikalauti papildomo mokesčio už paslaugas, jeigu toks nenurodytas prie paslaugos sąlygų.

6.2.            Tarpininko teisės ir įsipareigojimai:

6.2.1.      Tarpininkas įsipareigoja abiems šalims suteikti visas pirkimo taisyklėse paminėtas paslaugas;

6.2.2.      Įsipareigoja paslaugas parduoti už Partnerio nustatytą kainą;

6.2.3.      Neturi teisės savo nuožiūra keisti jokių su paslauga susijusių sąlygų, kurias įvardijo Partneris;

6.2.4.      Tarpininkas nėra atsakingas už prekių ar paslaugų kokybę, kuriomis Klientas naudojasi įsigijęs Prekę;

6.2.5.      Įsipareigoja saugoti Kliento informaciją ir ją pateikti tik įstatymų numatytais atvejais.

6.3.            Kliento teisės ir įsipareigojimai:

6.3.1.      Privalo susipažinti ir laikytis visų pirkimo taisyklėse nurodytų punktų;

6.3.2.      Įsipareigoja tinkamai atsiskaityti su Tarpininku už visas suteiktas paslaugas;

6.3.3.      Įsipareigoja pateikti teisingą informaciją apie save, reikalingą sklandžiam užsakymo ir paslaugos suteikimo vykdymui;

6.3.4.      Tampa atsakingas už įsigytą Prekę ir neturi teisės reikšti pretenzijų dėl bet kokių pažeidimų, atsiradusių po Prekės apmokėjimo ir atsiėmimo, jeigu tai nėra gamyklinis brokas;

6.3.5.      Bet kokias pretenzijas dėl paslaugų ar prekių kokybės Klientas turi reikšti tiesiogiai Partneriui;

6.3.6.      Jeigu Klientas liko nepatenkintas suteiktos paslaugos kokybe, kompensacijos privalo reikalauti ne iš Tarpininko, o Partnerio;

6.3.7.      Privalo į paslaugos teikimo vietą atvykti užsiregistravęs iš anksto;

6.3.8.      Privalo išpildyti visus prie paslaugos sąlygų nurodytus reikalavimus;

6.3.9.      Privalo Partneriui pateikti Prekę arba nurodyti jos unikalų numerį;

6.3.10.  Gali susitarti su Partneriu dėl papildomų paslaugų suteikimo, tačiau atsiskaitymas vyksta dvipusiu Kliento ir Partnerio susitarimu arba pagal Partnerio pateiktas sąlygas. Tokiu atveju Tarpininkas nereguliuoja mokėjimų, todėl bet kokie nesklandumai tarp Kliento ir Partnerio sprendžiami be trečiosios šalies (Tarpininko) įsikišimo;

6.3.11. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. [email protected], tel. 85 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt arba užpildant prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ 

6.3.12.  Neturi teisės perparduoti įsigytos Prekės;

6.3.13.  Sutinka, kad jo el. paštas būtų įtauktas į bendrovės siunčiamų naujienlaiškių duomenų bazę;

6.3.14.  Gali bet kada atsisakyti bendrovės siunčiamų naujienlaiškių paskambinę tel. 8 670 10005 arba parašę el. paštu [email protected].